21 Mayıs 2013 Salı

Ortadogu Enerji ile enerji çeşitleri ve üretim bilgileri ( kombine enerji üretim ve tüketim şirketi )

Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisi; Türkiyenin enerji geleceğini ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir role sahiptir. Halen dünyada en hızlı büyüyen enerji sektöründen biridir. Geleneksel güç santrallerinin aksine rüzgar enerjisi santralleri enerji güvenliği açısından yakıt maliyetlerini ve uzun dönemli yakıt fiyatı risklerini eleyen, ekonomik, politik ve tedarik riskleri açısından diğer ülkelere bağımlılığı azaltan yerli ve her zaman kullanılabilir bir kaynak olup, işletme giderleri düşük tesislerdir. Rüzgar enerjisi alanında Demirer Holding ile ortak geliştirilen 35MW’lık Hamsi RES Projesi, 30MW’lık Poyraz Gölü Projesi ve 5MW’lık Fener RES Projesinin yatırım aşaması devam etmektedir.

Hamsi Rüzgar Enerjisi Santrali


Santral Kurulu Gücü

35 MW

Santral Yeri

Sinop

Santral Tipi

Rüzgar Enerjisi Santrali

Türbin Modeli

Enercon

Türbin Adedi

16

Ünite Kurulu Güç

2.300 kW

Karbon Emisyonu

60.000 ton CO2/yıl

İşletmeye Alınma Tarihi

2015

Poyraz Rüzgar Enerjisi Santrali


Santral Kurulu Gücü

30 MW

Santral Yeri

Kepsut-Susurluk /Balıkesir

Santral Tipi

Rüzgar Enerjisi Santrali

Türbin Modeli

Enercon

Türbin Adedi

15

Ünite Kurulu Güç

2.000 kW

Karbon Emisyonu

77.000 ton CO2/yıl

İşletmeye Alınma Tarihi

2014

Fener Rüzgar Enerjisi Santrali


Santral Kurulu Gücü

5 MW

Santral Yeri

Sinop

Santral Tipi

Rüzgar Enerjisi Santrali

Türbin Modeli

Enercon

Türbin Adedi

2

Ünite Kurulu Güç

1.000 kW

Karbon Emisyonu

11.700 ton CO2/yıl

İşletmeye Alınma Tarihi

2015
Güneş Enerjisi


          
Ülkemizin cari açığının en büyük sebebi enerji ithalatıdır. Enerji ithalatında fosil yakıtlara bağlı olan hammaddelerin ülkemize çıkardığı fatura ağır olmuştur. Bu sebeple yenilebilir enerji üretiminin ülkemiz için önemi büyüktür. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji alanında ki yatırımlarına devam eden grubumuz, bünyesinde bulunan Ortadoğu Yenilenebilir Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile yenilenebilir enerjinin en önemli dalı olan Güneş Enerjisi ile alakalı yatırımlarına başlamıştır.
Uzman ve dinamik kadrosu ile yeni yatırımlara her zaman hazır olan şirketimiz, EPDK’nın yayınladığı mevzuatlar çerçevesinde Güneş Enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için hazırlıklarına başlamıştır. 2013 yılı içerisinde Türkiye’de toplam 600 MW kapasiteli üretim lisansı yarışma karşılığında trafo merkezlerine göre verilecektir. Bu bağlamda geniş bir hazırlık evresi geçirilen proje çerçevesinde, ilk etapta EPDK tebliğlerine göre 6 ay lokal ölçüm zorunluluğu yeniliğinin getirilmesine müteakip iç Anadolu bölgesinde birden çok lokasyondatoplam 60 MW kapasite için güneş ölçümlerinde başlamıştır.


EPDK tebliğine göre hazırlanan ölçüm istasyonları ile Kasım 2012’den bu yana devam eden ölçümlerimiz sorunsuz şekilde devam etmektedir. Ölçümlerin tamamlanmasına müteakip yarış ve lisans için başvuru yapacak olan şirketimiz lisans almasına müteakip tesis kurulumu için gerekli projelendirme çalışmalarına da zaman kaybetmeden başlayacaktır. Şuanda ölçüm ve analiz aşamasında olan yatırımımız çerçevesinde fizibilite çalışmalarına da en yakın zamanda başlanacaktır. Şirketimizin hedefi, ülke ekonomisine katkı da bulunmakla beraber bölgede istihdam oluşturarak katma değer sağlamaktır.


 

          “Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi” Projesi


Şirketimiz, “çevre dostu enerji üretimi” sloganıyla İstanbul’da Avrupa’nın en büyük, dünyada ilk on sıralamada yer alan “Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi” projesini gerçekleştirmiştir. Söz konusu projeler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan İSTAÇ AŞ. tarafından işletilen Avrupa Yakası Kemerburgaz-Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama sahasında 28,30 MW kapasiteye sahip bir tesisin ve Anadolu Yakası Şile-Kömürcüoda sahasında 14,15 MW kapasiteye sahip bir tesisin kurulmasını kapsamaktadır. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZAYDAŞ kurumu tarafından işletilen Solaklar - Kocaeli Katı Atık Düzenli Depolama sahasında 2,26 MW kapasiteli bir Çöp Gazından Enerji Üretim Santrali kurulmuştur. Şirketimiz, ürettiği elektrikle toplam 178.000’in üzerinde konuta enerji sağlama kapasitesine sahiptir.
TESİSLERİN COĞRAFİ KONUMLARI
Bu projeler kapsamında kurulan sistemlerle, depolama alanlarında oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha zararlı olan metan gazının neden olduğu sera gazı etkisinin önüne geçilmektedir. Şirketimiz gerçekleştirdiği 3 projeyle yıllık yaklaşık 1 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımına katkı sağlamaktadır.
2008 yılında grubumuz bünyesinde kurulmuş olan Ortadoğu Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre almış olduğu “Toptan Satış Lisansı” çerçevesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Her yıl EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limitini geçen elektrik tüketicilerine, dağıtım tarifesi üzerinden indirimli elektrik satışı yapılmaktadır.
Ayrıca şirketimiz sadece çöp gazı değil, Yenilenebilir Enerji alanında farklı yatırımlara odaklanmış durumdadır. Rüzgar Enerjisi alanında Demirer Holding ile ortak geliştirdiğimiz toplam 70 MW gücündeki projenin yatırım aşaması devam etmektedir. Aynı zamanda şirketimiz Yenilenebilir alanında özellikle Güneş Enerjisi projeleri ile yakından ilgilenmektedir ve kurmuş olduğumuz altyapı ile birkaç bölgede ölçüm çalışmalarına başlamıştır. Hidroelektrik Santral ve Biyokütle projeleri ise yakın gelecekte yatırım yapmayı planladığımız diğer alanlardır.
Ortadoğu Enerji’nin hedefi; uluslararası alanda işbirliği yaparak, uluslararası kalite standartlarında hizmet sunmak, hedef ve ilkelerinden taviz vermeden tüketiciyi memnun etmek, kaliteli hizmet üretmek, ülke ekonomisine ve toplumun refahına katkıda bulunmaktır.
           
ÇÖP GAZINDAN (LFG) ENERJİ ÜRETİM PROJELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
           
LFG; (Landfill Gas) yani çöp gazı katı atık depolama alanlarından (Lanfill Gas) elde edilen gazdır. Doğalgazın kalorifik değerinin yarısına yaklaşan bir değere sahip olan ve ülkemize kazandırılan yenilenebilir önemli enerji kaynaklarından birisidir. Çöp gazında %40-%50 oranlarında bulunan metan gazının önemli bir enerji kaynağı olmasının yanında, çevre için çok zararlı bir gaz cinsi olması önemini daha da artırmaktadır. Atmosferdeki CO2 dengesini bozan sera gazlarından en önemlisi CH4 yani metandır. Metanın diğer gazlarla karşılaştırıldığında atmosfere verdiği zararın CO2 gazına göre 21 kat fazla olduğu hesaplanmıştır. Katı atık depolama alanları dünyada oluşan toplam metan emisyonlarının %25’inden daha fazlasından tek başına sorumludur. Ayrıca yanıcı ve patlayıcı özelliğinden dolayı, LFG kontrolü bugün birçok ülkede bir zorunluluk haline gelmiştir.
Şirketimiz, evsel atıkların depolandığı Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında atıklardan kaynaklı oluşan çöp gazını toplayarak, bu gazlardan elektrik enerjisi üretmekte ve bu sayede hem doğanın korunmasına destek vermekte, hem de alternatif yenilenebilir enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
PROJE AŞAMALARI
 
1. ÇÖP GAZININ (LFG) TOPLANMASI
           
Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki evsel atıklar önce yüzeyde aerobik olarak bozunmaktadır. Sahanın üzeri kapatılıp havasız bir ortam oluşturularak, ortaya çıkan bozunma sonucu metan gazı oluşumu başlamaktadır. Ortalama 28 m derinliğinde açılan kuyulardan belirli bir vakum ile çekilen çöp gazı (LFG) ayrı ayrı hatlarla gaz kollektörü (Manifold) denilen yapılara iletilmektedir. Her bir manifoldda ortalama 8-12 adet kuyu bulunmaktadır. Çöp depolama sahasındaki sızıntı suları ise kondens tanklarında biriktirilerek ardından Biyolojik Atıksu Arıtma tesisine pompalanmaktadır.

 
2. TOPLANAN ÇÖP GAZININ (LFG) BELİRLİ İŞLEMLERDEN GEÇİRİLEREK İYİLEŞTİRİLMESİ
Sahadan çekilen çöp gazı (LFG) ilk önce “Isı Eşanjörü” ünitesinden geçirilerek belirli sıcaklığa kadar soğutulmakta ve nemini salması sağlanmaktadır, hemen ardından gelen “Demister” ünitesinde de oluşan yoğunlaşma suyu toplanarak uzaklaştırılmaktadır.

3. ÇÖP GAZININ MOTOR-JENERATÖR GRUPLARINDA YAKILARAK ELEKTRİK ELDE EDİLMESİ
Arıtılmış çöp gazı içten yanmalı motorlarda yakılarak önce mekanik enerjiye, ardından da elektrik enerjisine çevrilmektedir.

4. EMNİYETLİ İŞLETME İÇİN YAKMA BACASI (FLARE) UYGULAMASI
Enerji üretimi için gerekli miktarın üzerinde olan veya gaz motorlarının bakımı/ arızası durumunda çekilen gaz, 2.000 m3/saat kapasiteli yakma bacasında flare ile yakılarak bertaraf edilmektedir. Böylece tesisin elektrik çevrim kısmının çalışmaması durumlarında dahi zararlı metan gazı atmosfere bırakılmamakta ve emisyon azaltımına katkı sağlanmaktadır.

5. MEMBRAN GAZ DEPOLAMA BALONLARI

Sahaya uygulanması gereken vakumun sabitlenmesini sağlayarak kararlı bir işletme ortamı sağlamasının yanında gerektiğinde kısa süreli ara depolama vazifesi de görmektedir.
           

6. ELDE EDİLEN ELEKTRİĞİN ENERJİ NAKİL HATLARI İLE TÜKETİCİLERE İLETİLMESİ
           
Tesiste elde edilen enerji, tüketiciye sunulmak üzere ulusal elektrik şebekesine iletilmektedir. 6094 sayılı Kanunla değişik 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) kapsamında hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) gereğince, YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahiplerine, 10 yıl süre ile çöp gazından üretilen elektriği 13,3 $ cent/kWh değerinden alım garantisi verilmiştir. Odayeri tesisimiz 2012 yılında bu kapsama alınmış, diğer tesislerimizin de 2013 yılında kapsama alınması planlanmaktadır.


7. KOJENERASYON ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ
Yapılması planlanan Kojenerasyon sisteminde Gaz Motorları Egzoz gazının içerdiği ısıdan faydalanacaktır. Söz konusu ısı ilk olarak atık ısı eşanjörleri vasıtasıyla kızgın yağa ve kızgın yağdan da elektrik üretmek üzere ORC (Organic Rankine Cycle) modülüne aktarılacaktır. ORC ünitesinde düşük ya da orta sıcaklıklı ısıdan Organik Rankine Çevrimi prensibi temel alınarak kapalı termodinamik çevrim vasıtasıyla elektrik enerjisi çevrimi gerçekleştirilecektir.

 

 
Bio-Kütle Enerjisi
Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik geliştirmelere yardımcı olması nedeniyle şirketimiz tarafından uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmekte olup, biyokütle enerjisi ile ilgili tesis kurulması hususunda proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Biyokütlenin bölgesel ve modern işletilmesi ile özellikle enerji hatlarından uzak bölgelerde, kendilerine yetecek enerjilerini elde edebilerek gelişen yerleşen alanları oluşturmak mümkündür. Biyokütleden enerji eldesi için, daha çok tarım işçiliğine gerek duyduğundan, biyoenerji konusu, özellikle kırsal kesimde iş alanları oluşturma açısından ideal bir seçenektir. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan kırsal kesimden büyük şehirlere göç olayını da bu şekilde önlemek mümkün olabilir. Biyokütle, oldukça çorak alanlarda yetişmesi ile daha önce yararlanılamayan toprakların kullanılması ve kırsal alanların yetiştiricilik açısından değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Biyokütlenin enerjiye çevrilmesiyle ilgili aşağıdaki yöntemlerde proje geliştirme çalışmalarımız bulunmaktadır.

- Anaerobik çürütme 
- GazifikasyonJeotermal Enerji
Dünyada jeotermal zenginliği ile yedinci sırada yer alan Türkiye, jeotermal potansiyeli ile toplam elektrik enerjisi ihityacının %5’ine kadar, ısıtmada ısı enerjisi ihtiyacının %30’una kadar karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Türkiye’nin yıllık toplam jeotermal ısı potansiyeli 31.500MWt olup bu rakam yıllık 30 milyar M3(metreküp) doğal gaza eşdeğerdir. Jeotermal elektrik potansiyeli ise 2000MWe*(16 MilyarkWh/yıl)’dir. Toplam jeotermal potansiyelimiz (2.000 MWe, 31,500 MWt) elektrik üretimi, şehir ısıtma, soğutma, sera ısıtma, termal tesis ısıtma, kaplıca kullanımı, kimyasal maddeler üretimi, sanayide kullanım vb. uygulamalarda değerlendirilebilmektedir.
 Hidroelektrik Enerjisi
Ülke enerji talebinin yeteri kadar yedekli bir arzla karşılanabilmesi için öncelikle ulusal kaynaklara dayanılması gerekmektedir. Hidroelektrik potansiyelin geliştirmesiyle, enerji arzının yanında, taşkın koruma, sulama ve kullanma suyu temini, balıkçılık, ulaşım ve rekreasyon gibi ilave sosyoekonomik faydalar sağlamaktadır.
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder