21 Mayıs 2013 Salı

enbiocon (teknolojiyle çevreyi kucaklayan şirket)


Faaliyet Alanlarımız


Kompost
Kompost
Uzman ve deneyimli kadromuz ile kompost üretiminde, ekipman ve know-how desteği ile yanınızdayız. Pozitif ve negatif havalandırma ve gerekli olduğunda mikroorganizma desteği ile daha da hızlandırılmış prosesler ile sürekli üst sınıfta kompost üretimi sağlıyoruz.
Proseslerimizde her türlü ot ve organik atıklar, bahçe atıkları, orman ölü örtüsü (dal, ibre, yaprak, kabuk v.s.), turba, çay, pamuk, konserve, şeker ve bira fabrikaları organik atıkları, kereste, atölye ve fabrika organik atıkları (talaş v.b.), sap-saman, mezbaha atıkları, sebze atıkları v.s. kompost materyali olarak kullanılmaktadır.
Kompostlaşma, organik maddenin uygun sıcaklık, nem ve havanın bulunduğu ortamda mikro canlılar tarafından biyolojik olarak ayrışması ve yeniden yapılanmalarından oluşan işlemdir. Kompostlaştırma ile atıklarınız  tarımda organik ve mineral maddelerce zengin doğal gübre olarak değerlendirilebilecek bir ürüne dönüştürülmektedir.
Kompostun  Faydaları;
Topraktaki (Zeminin) boşluk hacmini arttırır.
 • Zeminin kolay havalanmasını sağlar,
 • Zor işlenen toprakların kolay işlenmesini sağlar,
 • Toprağın su tutma kabiliyetini arttırarak kurak mevsimlerde tuzlanmayı önler.
 • Yüksek oranlarda mineral gübrelemeye karşı tampon etkisi gösterir.
 • Besin maddelerinin bitkilerce daha iyi kullanılmasını sağlar.
 
 Kompostlaştırma prosesimizde  Azot, Fosfor, Potasyum (N, P, K) ilavesi ile üstün kalitede gübre eldesi mümkün olabilmektedir. Elde edilen bu gübrenin tarım alanlarına yararı tüm yapay gübrelerden daha fazladır. Ayrıca ham maddesinin doğal nitelik taşıması nedeni ile tarımsal alanlarda üretilen ürünlerde yapay tat sorunu ortadan kaldırır.

Arıtma Çamuru

Çamur
Atıksu arıtma tesislerinden açığa çıkan çamurun bertarafı, gerikazanımı veya depolanması için uygulanacak yöntemler ham atıksuyun karakterizasyonuna, arıtma proseslerine, kullanılan kimyasallara, yönetmeliklere ve diğer pek çok özel koşullara bağlıdır.
Enbiocon, Çamur bertaraf sisteminin maliyeti ve işletme gerekleri atıksu arıtma tesisine yakın hatta belki de daha fazla olabildiği gerçeğini  göz önüne alarak size en uygun teknolojik çözümü üretmektedir.
Uyguladığımız teknolojiler
 • Stabilizasyon
 • Kurutma
 • Yakma

Dünya çapında iş ortaklarımız ile  sürdürülebilir, ileri teknolojik tesisler kuruyoruz.

Biogaz

Biyogaz başta hayvan gübreleri ve  bitki artıkları olmak üzere, her türlü organik materyalin havasız koşullarda fermantasyonu sonucu elde edilen ve bileşiminde  % 50-70 oranında metan  ve % 30-50 oranında karbondioksit  içeren gazdır. Isıl değeri yüksek bir enerji kaynağıdır. Biyogaz tesislerinde enerjinin yanısıra   fermente olmuş organik gübre elde edilmektedir.
Biyaogaz Tesislerinde;
Metan gazından elektrik enerjisi üretip satmak en önemli amaçtır.
Fermantasyon sonucu  elde edilen   organik gübredir.
Organik maddelerin fermantasyonundan daha az rahatsız edici kokuların çıkmasını sağlanmaktadır.
Ayrıca akışkan halde bulunan gübre ile daha kolay gübreleme yapılması bir başka etkidir.
CHP tesisinde biyogaz yakıldığında termal olarak veya işletme ısısı olarakta yaralanılabilir.
CO2   emisyonlarının azaltılması sonucu Çevreye büyük yarar sağlanır ve bunun  sonucunda Karbon Marketten ilave gelir elde edilebilir.
Başta aşağıdaki  hayvan,  bitki  ve endüstriyel artıkları olmak  üzere,her türlü organik materyali  kullanarak üstün Alman teknolojisi ile biyogaz tesisleri kuruyoruz.
Hayvansal  Atıklar
Bitkisel Atıklar
 Endüstriyel atıklar
İnek gübresi
Mısır atıkları
Arıtma  Çamuru
Kümes hayvanları atıkları
Saman, Çim ve ot atıkları
Kesimhane atıkları
 
 Tüm tahıl atıkları
 Orman endüstrisi atıkları
  
Evsel katı atıklar
 
Sera Atıkları
Biyogaz tesisi kurulumu kapsamında verdiğimiz hizmetler;
Ana DeğerlendirmeYerel şartların analizi
Mümkün olan hammaddelerin miktar ve çeşitlerinin belirlenmesi
İlave katkı maddelerinin belirlenmesi
Uygulanabilecek teknolojinin belirlenmesi
Gaz ve elektrik  olarak üretim tahmininin yapılması
Karbon market gelirinin tespiti
Finansman Analizi
Yatırım maliyetinin tespiti
Yatırım geri dönüş ve karlılık analizi
Ön Tasarım
Elektrik üretiminde mümkün olan ana şebekeye bağlantının tespiti
Tesisin taslak dizaynı

Tesisin kaplayacağı alanın tespiti
Hammadde ve gaz tanklarının kapasitelerinin belirlenmesi
Kullanılacak ekipmanların tespiti
Tesis fiyatının belirlenmesi

Tasarım ve Tesis Kurulumu
Tesis  projelerinin hazırlanması
Tesisin inşaat ve mekanik montajı
Enerji satım lisansının alınmasında danışmanlık
Tesisin işletmeye alınması
Tesisin izlenmesi ve optimizasyonu
Egzos ve gürültü emisyon ölçümleri
Tesis operatörlerinin eğitimi

Çöp Gazı (LFG)

LFG (Landfill Gas)
LFG; (Landfill Gas) yani katı atık depo alanlarından elde edilen gazdır. Organik materyallerin çürümesi sonucu oluşan gazı toplayarak, bundan enerji elde edilmesidir.  Elde edilen gazın %50 den fazlası metan içeren gazdır. Metan gazının çevre için çok zararlı bir gaz cinsi olması önemini daha da artırmaktadır. Atmosferdeki CO2 dengesini bozan sera gazlarınından en önemlisi CH4 yani metandır. Metanın diğer gazlarla karşılaştırıldığında atmosfere verdiği zarar eşdeğer gazlara göre 21 kat fazla olduğu hesaplanmıştır. Katı atık depolama alanları dünyada oluşan metan emisyonlarının %25'inden fazlasından tek başına sorumludur. Çöp deponi sahları  doldurulup kapatıldıktan  sonra  bile  20 ile 30 yıl boyunca gaz üretirler.
Çöp gazından enerji elde edilmesi aşağıdaki safhalardan meydana gelmektedir.
 • Çöp gazının toplanması
     Gaz toplama bacaları, kuyuları  ve boru hatları ile gazın toplanması
 • Toplanan çöp gazının iyileştirilmesi
Bu aşamada su ve toz tanecikleri gazdan uzaklaştırılır ve kuru, temiz gaz elde edilir
 • Çöp gazının motor-jeneratör gruplarında yakılarak elektrik elde edilmesi
Yerinde direkt enerji kaynağı olarak kullanılmayan  %50den fazlası metan olan bu  gaz  motor- jeneratörleri vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürülür.
 • Elde edilen elektriğin nakil hatlarına taşınması
Yükseltici taransformatör ve nakil hattı ile elde edilen elektriğin şebekeye bağlanır.
 • Atık ısıdan yararlanılması
 Proses aşamaşında ortaya çıkan  ısı  Kojenerasyon ile  konut ve işletmelerde ısıtma ve soğutma amacı ile kullanılır.
Çöp sahalarına uygulanacak Biyogaz projeleri ile  çevreye metan salınımı önlendiği gibi, bu gazdan elde edilecek elektrik enerjisi ile diğer fosil kaynaklı enerjilerin kullanımı azaltılır
Böylece milli servete hem çöpten elde edilen elektrik; hem de, önlenen bu salınım ve bu miktara elektrik üretimi sırasında oluşacak emisyonlar da engellendiği için iki yönlü KARBON KREDİSİ  kazandırılır.
Çöp deponi sahalarında enerji elde edilmesi konusunda deneyimli kadromuz ile aşağıdaki konularda hizmet veriyoruz ;
 • Çöp sahasının analizi
 • Fizibilite raporunun hazırlanması
 • Projelerin hazırlanması
 • Finansman bulunması
 • Enerji Lisansının alınması
 • Yapım ve işletim 

İçme ve Kullanma Suyu Arıtımı

Su Arıtımı
Enbiocon, proses, içme ve kullanma suyunda günümüzün yüksek standarlarını sağlayan sistemler kurmaktadır.
Klasik yöntemlerin yetersiz kaldığı tesis dizaynlarında suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri filtre eden, ters osmoz olarak bilinen sistemlerimiz, hollow fiber tip membranlardan oluşan filtrasyon modulleri kullanılarak tasarlanmıştır. 
0,02 mikron seviyesine kadar suyu filtreleyen membranlar ile aşağıdaki maddelerin giderimi ile steril su üretimini başarı ile sağlıyoruz..
 • Askıda katı maddeler/bulanıklık
 • Virüs
 • Bakteri
 • Tuz
 • Kistler
 • Demir ve Magnezyum
 • Arsenik
 • Organikler

Sistemdeki membranlar yüksek miktarda debilerde  sorunsuz geçirgenliğe sahip olup,  başlıca avantajları ;
 • Uzun ömürlü hollow fiber membranlar
 • Kolay işletim
 • Özel hava temizleme ve yıkama tekniği
 • Yüksek verim, düşük atık
 • Klor ve benzeri  kimyasallara mükemmel uyum
 • Düşük işletme maliyeti
 • Kompakt sistem ve kolay kurulum
 • U.S.A ve AB standartlarını sağlayan arıtma verimi
 • ISO 9001 sertifikalı üretim ve montaj

Atıksu Arıtımı

Atıksu Arıtımı
Enbocon  belediyeler,kooperatifler, otel ve tatil köyleri, yazlık siteler, toplu konutlar, fabrikalardan kaynaklanan kentsel ve evsel nitelikli atıksuların arıtılmasında %100 proses garantisi vererek anahtar teslimi tesisler kurmaktadır. Bu kapsamda;
 • Atıksu Arıtma Tesisinin Dizaynı
 • Atıksu Arıtma TesisininProjelendirilmesi
 • İnşaatı
 • Ekipman İmali
 • Montajı
 • Otomasyonu
 • İşletmeye alınması
 • Tesis sorumlu  personelinin eğitilmesi
 • Bir yıl süresince İşletme Bakım Hizmetleri
 • Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili yasal izinlerin alınması

hizmetleri tarafımızdan verilmektedir.

Geri Kazanım

Geri Kazanım
Atık suyu tarımsal sulama, endüstriyel işlemler, yer altı suyu zenginleştirmesi ve büyük arıtmalardan sonra içme suyu gibi çeşitli yararlı uygulamalarda tekrar kullanılma gibi amacları vardır.
Kullanılmış su suyun doğal su döngüsüne dönmeden önce birden fazla kullanılması anlamına gelir. Bu su kentsel atıksu veya endüstriyel işlemler sonucu elde edilmiş olabilir, örneğin gıda ve bira, genel endüsriyel kullanım, metal arıtma & otomotiv, ambalaj atıksu arıtması ve fotovoltaik.
Geri dönüştürülmüş su içmeye suyuna göre azot gibi nutrientleri daha yüksek seviyede içerebilir. Tarımsal ve doğal sulama uygulama alanları ile ek nutrient ve daha az sentetik gübre kullanımı sağlanmış olur.
Enbiocon olarak bizler gerekli vasıflarla ve tecrübeyle su yönetimi planlamalarında uygulama ve analizlere yardım ederek kullanılmış suyun iş dünyanızda gerçeklik kazanmasını, su kullanımı azatlamayı, üretiminizi ve finansal olarak gelişiminizi arttırmayı ve de risklerinizi azaltmayı sağlıyoruz.
Geri dönüştürülmüş atık suyun tekrar kullanımı taze suyun kullanım ihtiyacını azaltır bu sayede temiz çevresel yarar ve kar elde etmiş olursunuz. Suyun endüstriyel olarak geri kullanımı kesin olarak sizlere başka gelir kaynakları sağlar ve karınızı arttır.
Geri kazanımda membran prosesler yüksek kalitede arıtma ve daha az oranla enerji tüketimini sağlar. Enbiocon su geri kullanımı için en uygun membrane çözümlerini ve farklı endüstriyel proses ihtiyaçları için farklı çözümler sunar. Membran sistemlerimiz ultrafiltrasyondan ters ozmosa kadar bütün membran filtrasyonlari içerir.

Ana Sayfa

 • Katı Atık Geri Kazanımı, Bertarafı ...
 • Biogaz, Land Fill Gas (LFG) Projeleri, Karbon Kredileri...
 • İçme ve Kullanma Suyu Arıtımı ...
 • Atıksu Arıtımı ...
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Geri Kazanımını
 • Arıtma Çamurları, Susuzlaştırma, Kurutma, Stabilizasyon, Yakma Tesisleri...


Hakkımızda

ENBIOCON dünyada önemli referanslara sahip, saygın teknoloji firmaları ile kurduğu sürekli işbirlikleri, sektördeki önemli bilgi birikimi ve tecrübesi ile arıtma çamurları başta olmak üzere Katı Atık Geri Kazanımı, Bertarafı, Biogaz, Land Fill Gas (LFG), İçme ve Kullanma Suyu Arıtımı, Atıksu Arıtımı ve Karbon Kredileri alanlarında çözüm ortağınızdır.
ENBIOCON atıkların en uygun metotlar ile arıtımı, dönüşümü ve geri kazanımı üzerine çalışır. Bu nedenle tek bir teknoloji ile değil; yöreye, sosyo-ekonomik yapıya, coğrafya ve iklim özelliklerine, atıkların sahip olduğu spesifik karaktere bağlı alternatif bir çok teknoloji ile çözümler sunar.


Değerlerimiz

Gelişim ve değişime açık olmak; değişen  koşullarda işine etkin biçimde, verim kaybı olmadan devam edebilecek esneklikte olmak, değişimler karşısındaki olumlu tavrı ve etkinliği sürdürmek,

Sektördeki gelişmeleri takip etmek, bu şekilde süreçleri ve hizmeti iyileştirmek için yeni yöntemler veya çözümler önermek, uygulanılmasını sağlamak,

En azla en fazlayı elde etmek için hedefleri  iyi kavramak , sonuca ulaşmak için kaynaklarımızı en doğru, en verimli şekilde kullanmak,

Sürekli innovasyon” için çalışmak, 

İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı göstermek,

Çalışanlarımıza, iş arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize saygı göstermek,

Çevrenin korunmasında, geri kazanılabilir atıklar için geri kazanım projeleri üretmek, ancak geri kazanılamayan atıklar için bertaraf yöntemini uygulamak.


Değerlerimiz


İletişim

Adres: 1439 Sokak No:11/B Alsancak / İZMİR
Telefon: +90 232 463 10 76
İnternet adresi : http://www.enbiocon.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder