21 Mayıs 2013 Salı

Ortadogu Enerji ile enerji çeşitleri ve üretim bilgileri ( kombine enerji üretim ve tüketim şirketi )

Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisi; Türkiyenin enerji geleceğini ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir role sahiptir. Halen dünyada en hızlı büyüyen enerji sektöründen biridir. Geleneksel güç santrallerinin aksine rüzgar enerjisi santralleri enerji güvenliği açısından yakıt maliyetlerini ve uzun dönemli yakıt fiyatı risklerini eleyen, ekonomik, politik ve tedarik riskleri açısından diğer ülkelere bağımlılığı azaltan yerli ve her zaman kullanılabilir bir kaynak olup, işletme giderleri düşük tesislerdir. Rüzgar enerjisi alanında Demirer Holding ile ortak geliştirilen 35MW’lık Hamsi RES Projesi, 30MW’lık Poyraz Gölü Projesi ve 5MW’lık Fener RES Projesinin yatırım aşaması devam etmektedir.

Hamsi Rüzgar Enerjisi Santrali


Santral Kurulu Gücü

35 MW

Santral Yeri

Sinop

Santral Tipi

Rüzgar Enerjisi Santrali

Türbin Modeli

Enercon

Türbin Adedi

16

Ünite Kurulu Güç

2.300 kW

Karbon Emisyonu

60.000 ton CO2/yıl

İşletmeye Alınma Tarihi

2015

Poyraz Rüzgar Enerjisi Santrali


Santral Kurulu Gücü

30 MW

Santral Yeri

Kepsut-Susurluk /Balıkesir

Santral Tipi

Rüzgar Enerjisi Santrali

Türbin Modeli

Enercon

Türbin Adedi

15

Ünite Kurulu Güç

2.000 kW

Karbon Emisyonu

77.000 ton CO2/yıl

İşletmeye Alınma Tarihi

2014

Fener Rüzgar Enerjisi Santrali


Santral Kurulu Gücü

5 MW

Santral Yeri

Sinop

Santral Tipi

Rüzgar Enerjisi Santrali

Türbin Modeli

Enercon

Türbin Adedi

2

Ünite Kurulu Güç

1.000 kW

Karbon Emisyonu

11.700 ton CO2/yıl

İşletmeye Alınma Tarihi

2015
Güneş Enerjisi


          
Ülkemizin cari açığının en büyük sebebi enerji ithalatıdır. Enerji ithalatında fosil yakıtlara bağlı olan hammaddelerin ülkemize çıkardığı fatura ağır olmuştur. Bu sebeple yenilebilir enerji üretiminin ülkemiz için önemi büyüktür. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji alanında ki yatırımlarına devam eden grubumuz, bünyesinde bulunan Ortadoğu Yenilenebilir Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile yenilenebilir enerjinin en önemli dalı olan Güneş Enerjisi ile alakalı yatırımlarına başlamıştır.
Uzman ve dinamik kadrosu ile yeni yatırımlara her zaman hazır olan şirketimiz, EPDK’nın yayınladığı mevzuatlar çerçevesinde Güneş Enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi için hazırlıklarına başlamıştır. 2013 yılı içerisinde Türkiye’de toplam 600 MW kapasiteli üretim lisansı yarışma karşılığında trafo merkezlerine göre verilecektir. Bu bağlamda geniş bir hazırlık evresi geçirilen proje çerçevesinde, ilk etapta EPDK tebliğlerine göre 6 ay lokal ölçüm zorunluluğu yeniliğinin getirilmesine müteakip iç Anadolu bölgesinde birden çok lokasyondatoplam 60 MW kapasite için güneş ölçümlerinde başlamıştır.


EPDK tebliğine göre hazırlanan ölçüm istasyonları ile Kasım 2012’den bu yana devam eden ölçümlerimiz sorunsuz şekilde devam etmektedir. Ölçümlerin tamamlanmasına müteakip yarış ve lisans için başvuru yapacak olan şirketimiz lisans almasına müteakip tesis kurulumu için gerekli projelendirme çalışmalarına da zaman kaybetmeden başlayacaktır. Şuanda ölçüm ve analiz aşamasında olan yatırımımız çerçevesinde fizibilite çalışmalarına da en yakın zamanda başlanacaktır. Şirketimizin hedefi, ülke ekonomisine katkı da bulunmakla beraber bölgede istihdam oluşturarak katma değer sağlamaktır.


 

          “Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi” Projesi


Şirketimiz, “çevre dostu enerji üretimi” sloganıyla İstanbul’da Avrupa’nın en büyük, dünyada ilk on sıralamada yer alan “Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretimi” projesini gerçekleştirmiştir. Söz konusu projeler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan İSTAÇ AŞ. tarafından işletilen Avrupa Yakası Kemerburgaz-Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama sahasında 28,30 MW kapasiteye sahip bir tesisin ve Anadolu Yakası Şile-Kömürcüoda sahasında 14,15 MW kapasiteye sahip bir tesisin kurulmasını kapsamaktadır. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İZAYDAŞ kurumu tarafından işletilen Solaklar - Kocaeli Katı Atık Düzenli Depolama sahasında 2,26 MW kapasiteli bir Çöp Gazından Enerji Üretim Santrali kurulmuştur. Şirketimiz, ürettiği elektrikle toplam 178.000’in üzerinde konuta enerji sağlama kapasitesine sahiptir.
TESİSLERİN COĞRAFİ KONUMLARI
Bu projeler kapsamında kurulan sistemlerle, depolama alanlarında oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha zararlı olan metan gazının neden olduğu sera gazı etkisinin önüne geçilmektedir. Şirketimiz gerçekleştirdiği 3 projeyle yıllık yaklaşık 1 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımına katkı sağlamaktadır.
2008 yılında grubumuz bünyesinde kurulmuş olan Ortadoğu Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre almış olduğu “Toptan Satış Lisansı” çerçevesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Her yıl EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limitini geçen elektrik tüketicilerine, dağıtım tarifesi üzerinden indirimli elektrik satışı yapılmaktadır.
Ayrıca şirketimiz sadece çöp gazı değil, Yenilenebilir Enerji alanında farklı yatırımlara odaklanmış durumdadır. Rüzgar Enerjisi alanında Demirer Holding ile ortak geliştirdiğimiz toplam 70 MW gücündeki projenin yatırım aşaması devam etmektedir. Aynı zamanda şirketimiz Yenilenebilir alanında özellikle Güneş Enerjisi projeleri ile yakından ilgilenmektedir ve kurmuş olduğumuz altyapı ile birkaç bölgede ölçüm çalışmalarına başlamıştır. Hidroelektrik Santral ve Biyokütle projeleri ise yakın gelecekte yatırım yapmayı planladığımız diğer alanlardır.
Ortadoğu Enerji’nin hedefi; uluslararası alanda işbirliği yaparak, uluslararası kalite standartlarında hizmet sunmak, hedef ve ilkelerinden taviz vermeden tüketiciyi memnun etmek, kaliteli hizmet üretmek, ülke ekonomisine ve toplumun refahına katkıda bulunmaktır.
           
ÇÖP GAZINDAN (LFG) ENERJİ ÜRETİM PROJELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
           
LFG; (Landfill Gas) yani çöp gazı katı atık depolama alanlarından (Lanfill Gas) elde edilen gazdır. Doğalgazın kalorifik değerinin yarısına yaklaşan bir değere sahip olan ve ülkemize kazandırılan yenilenebilir önemli enerji kaynaklarından birisidir. Çöp gazında %40-%50 oranlarında bulunan metan gazının önemli bir enerji kaynağı olmasının yanında, çevre için çok zararlı bir gaz cinsi olması önemini daha da artırmaktadır. Atmosferdeki CO2 dengesini bozan sera gazlarından en önemlisi CH4 yani metandır. Metanın diğer gazlarla karşılaştırıldığında atmosfere verdiği zararın CO2 gazına göre 21 kat fazla olduğu hesaplanmıştır. Katı atık depolama alanları dünyada oluşan toplam metan emisyonlarının %25’inden daha fazlasından tek başına sorumludur. Ayrıca yanıcı ve patlayıcı özelliğinden dolayı, LFG kontrolü bugün birçok ülkede bir zorunluluk haline gelmiştir.
Şirketimiz, evsel atıkların depolandığı Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarında atıklardan kaynaklı oluşan çöp gazını toplayarak, bu gazlardan elektrik enerjisi üretmekte ve bu sayede hem doğanın korunmasına destek vermekte, hem de alternatif yenilenebilir enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
PROJE AŞAMALARI
 
1. ÇÖP GAZININ (LFG) TOPLANMASI
           
Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisindeki evsel atıklar önce yüzeyde aerobik olarak bozunmaktadır. Sahanın üzeri kapatılıp havasız bir ortam oluşturularak, ortaya çıkan bozunma sonucu metan gazı oluşumu başlamaktadır. Ortalama 28 m derinliğinde açılan kuyulardan belirli bir vakum ile çekilen çöp gazı (LFG) ayrı ayrı hatlarla gaz kollektörü (Manifold) denilen yapılara iletilmektedir. Her bir manifoldda ortalama 8-12 adet kuyu bulunmaktadır. Çöp depolama sahasındaki sızıntı suları ise kondens tanklarında biriktirilerek ardından Biyolojik Atıksu Arıtma tesisine pompalanmaktadır.

 
2. TOPLANAN ÇÖP GAZININ (LFG) BELİRLİ İŞLEMLERDEN GEÇİRİLEREK İYİLEŞTİRİLMESİ
Sahadan çekilen çöp gazı (LFG) ilk önce “Isı Eşanjörü” ünitesinden geçirilerek belirli sıcaklığa kadar soğutulmakta ve nemini salması sağlanmaktadır, hemen ardından gelen “Demister” ünitesinde de oluşan yoğunlaşma suyu toplanarak uzaklaştırılmaktadır.

3. ÇÖP GAZININ MOTOR-JENERATÖR GRUPLARINDA YAKILARAK ELEKTRİK ELDE EDİLMESİ
Arıtılmış çöp gazı içten yanmalı motorlarda yakılarak önce mekanik enerjiye, ardından da elektrik enerjisine çevrilmektedir.

4. EMNİYETLİ İŞLETME İÇİN YAKMA BACASI (FLARE) UYGULAMASI
Enerji üretimi için gerekli miktarın üzerinde olan veya gaz motorlarının bakımı/ arızası durumunda çekilen gaz, 2.000 m3/saat kapasiteli yakma bacasında flare ile yakılarak bertaraf edilmektedir. Böylece tesisin elektrik çevrim kısmının çalışmaması durumlarında dahi zararlı metan gazı atmosfere bırakılmamakta ve emisyon azaltımına katkı sağlanmaktadır.

5. MEMBRAN GAZ DEPOLAMA BALONLARI

Sahaya uygulanması gereken vakumun sabitlenmesini sağlayarak kararlı bir işletme ortamı sağlamasının yanında gerektiğinde kısa süreli ara depolama vazifesi de görmektedir.
           

6. ELDE EDİLEN ELEKTRİĞİN ENERJİ NAKİL HATLARI İLE TÜKETİCİLERE İLETİLMESİ
           
Tesiste elde edilen enerji, tüketiciye sunulmak üzere ulusal elektrik şebekesine iletilmektedir. 6094 sayılı Kanunla değişik 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) kapsamında hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (YEKDEM Yönetmeliği) gereğince, YEK Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahiplerine, 10 yıl süre ile çöp gazından üretilen elektriği 13,3 $ cent/kWh değerinden alım garantisi verilmiştir. Odayeri tesisimiz 2012 yılında bu kapsama alınmış, diğer tesislerimizin de 2013 yılında kapsama alınması planlanmaktadır.


7. KOJENERASYON ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ
Yapılması planlanan Kojenerasyon sisteminde Gaz Motorları Egzoz gazının içerdiği ısıdan faydalanacaktır. Söz konusu ısı ilk olarak atık ısı eşanjörleri vasıtasıyla kızgın yağa ve kızgın yağdan da elektrik üretmek üzere ORC (Organic Rankine Cycle) modülüne aktarılacaktır. ORC ünitesinde düşük ya da orta sıcaklıklı ısıdan Organik Rankine Çevrimi prensibi temel alınarak kapalı termodinamik çevrim vasıtasıyla elektrik enerjisi çevrimi gerçekleştirilecektir.

 

 
Bio-Kütle Enerjisi
Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik geliştirmelere yardımcı olması nedeniyle şirketimiz tarafından uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmekte olup, biyokütle enerjisi ile ilgili tesis kurulması hususunda proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Biyokütlenin bölgesel ve modern işletilmesi ile özellikle enerji hatlarından uzak bölgelerde, kendilerine yetecek enerjilerini elde edebilerek gelişen yerleşen alanları oluşturmak mümkündür. Biyokütleden enerji eldesi için, daha çok tarım işçiliğine gerek duyduğundan, biyoenerji konusu, özellikle kırsal kesimde iş alanları oluşturma açısından ideal bir seçenektir. Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan kırsal kesimden büyük şehirlere göç olayını da bu şekilde önlemek mümkün olabilir. Biyokütle, oldukça çorak alanlarda yetişmesi ile daha önce yararlanılamayan toprakların kullanılması ve kırsal alanların yetiştiricilik açısından değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Biyokütlenin enerjiye çevrilmesiyle ilgili aşağıdaki yöntemlerde proje geliştirme çalışmalarımız bulunmaktadır.

- Anaerobik çürütme 
- GazifikasyonJeotermal Enerji
Dünyada jeotermal zenginliği ile yedinci sırada yer alan Türkiye, jeotermal potansiyeli ile toplam elektrik enerjisi ihityacının %5’ine kadar, ısıtmada ısı enerjisi ihtiyacının %30’una kadar karşılayabilecek potansiyele sahiptir. Türkiye’nin yıllık toplam jeotermal ısı potansiyeli 31.500MWt olup bu rakam yıllık 30 milyar M3(metreküp) doğal gaza eşdeğerdir. Jeotermal elektrik potansiyeli ise 2000MWe*(16 MilyarkWh/yıl)’dir. Toplam jeotermal potansiyelimiz (2.000 MWe, 31,500 MWt) elektrik üretimi, şehir ısıtma, soğutma, sera ısıtma, termal tesis ısıtma, kaplıca kullanımı, kimyasal maddeler üretimi, sanayide kullanım vb. uygulamalarda değerlendirilebilmektedir.
 Hidroelektrik Enerjisi
Ülke enerji talebinin yeteri kadar yedekli bir arzla karşılanabilmesi için öncelikle ulusal kaynaklara dayanılması gerekmektedir. Hidroelektrik potansiyelin geliştirmesiyle, enerji arzının yanında, taşkın koruma, sulama ve kullanma suyu temini, balıkçılık, ulaşım ve rekreasyon gibi ilave sosyoekonomik faydalar sağlamaktadır.
 
 
 

enbiocon (teknolojiyle çevreyi kucaklayan şirket)


Faaliyet Alanlarımız


Kompost
Kompost
Uzman ve deneyimli kadromuz ile kompost üretiminde, ekipman ve know-how desteği ile yanınızdayız. Pozitif ve negatif havalandırma ve gerekli olduğunda mikroorganizma desteği ile daha da hızlandırılmış prosesler ile sürekli üst sınıfta kompost üretimi sağlıyoruz.
Proseslerimizde her türlü ot ve organik atıklar, bahçe atıkları, orman ölü örtüsü (dal, ibre, yaprak, kabuk v.s.), turba, çay, pamuk, konserve, şeker ve bira fabrikaları organik atıkları, kereste, atölye ve fabrika organik atıkları (talaş v.b.), sap-saman, mezbaha atıkları, sebze atıkları v.s. kompost materyali olarak kullanılmaktadır.
Kompostlaşma, organik maddenin uygun sıcaklık, nem ve havanın bulunduğu ortamda mikro canlılar tarafından biyolojik olarak ayrışması ve yeniden yapılanmalarından oluşan işlemdir. Kompostlaştırma ile atıklarınız  tarımda organik ve mineral maddelerce zengin doğal gübre olarak değerlendirilebilecek bir ürüne dönüştürülmektedir.
Kompostun  Faydaları;
Topraktaki (Zeminin) boşluk hacmini arttırır.
 • Zeminin kolay havalanmasını sağlar,
 • Zor işlenen toprakların kolay işlenmesini sağlar,
 • Toprağın su tutma kabiliyetini arttırarak kurak mevsimlerde tuzlanmayı önler.
 • Yüksek oranlarda mineral gübrelemeye karşı tampon etkisi gösterir.
 • Besin maddelerinin bitkilerce daha iyi kullanılmasını sağlar.
 
 Kompostlaştırma prosesimizde  Azot, Fosfor, Potasyum (N, P, K) ilavesi ile üstün kalitede gübre eldesi mümkün olabilmektedir. Elde edilen bu gübrenin tarım alanlarına yararı tüm yapay gübrelerden daha fazladır. Ayrıca ham maddesinin doğal nitelik taşıması nedeni ile tarımsal alanlarda üretilen ürünlerde yapay tat sorunu ortadan kaldırır.

Arıtma Çamuru

Çamur
Atıksu arıtma tesislerinden açığa çıkan çamurun bertarafı, gerikazanımı veya depolanması için uygulanacak yöntemler ham atıksuyun karakterizasyonuna, arıtma proseslerine, kullanılan kimyasallara, yönetmeliklere ve diğer pek çok özel koşullara bağlıdır.
Enbiocon, Çamur bertaraf sisteminin maliyeti ve işletme gerekleri atıksu arıtma tesisine yakın hatta belki de daha fazla olabildiği gerçeğini  göz önüne alarak size en uygun teknolojik çözümü üretmektedir.
Uyguladığımız teknolojiler
 • Stabilizasyon
 • Kurutma
 • Yakma

Dünya çapında iş ortaklarımız ile  sürdürülebilir, ileri teknolojik tesisler kuruyoruz.

Biogaz

Biyogaz başta hayvan gübreleri ve  bitki artıkları olmak üzere, her türlü organik materyalin havasız koşullarda fermantasyonu sonucu elde edilen ve bileşiminde  % 50-70 oranında metan  ve % 30-50 oranında karbondioksit  içeren gazdır. Isıl değeri yüksek bir enerji kaynağıdır. Biyogaz tesislerinde enerjinin yanısıra   fermente olmuş organik gübre elde edilmektedir.
Biyaogaz Tesislerinde;
Metan gazından elektrik enerjisi üretip satmak en önemli amaçtır.
Fermantasyon sonucu  elde edilen   organik gübredir.
Organik maddelerin fermantasyonundan daha az rahatsız edici kokuların çıkmasını sağlanmaktadır.
Ayrıca akışkan halde bulunan gübre ile daha kolay gübreleme yapılması bir başka etkidir.
CHP tesisinde biyogaz yakıldığında termal olarak veya işletme ısısı olarakta yaralanılabilir.
CO2   emisyonlarının azaltılması sonucu Çevreye büyük yarar sağlanır ve bunun  sonucunda Karbon Marketten ilave gelir elde edilebilir.
Başta aşağıdaki  hayvan,  bitki  ve endüstriyel artıkları olmak  üzere,her türlü organik materyali  kullanarak üstün Alman teknolojisi ile biyogaz tesisleri kuruyoruz.
Hayvansal  Atıklar
Bitkisel Atıklar
 Endüstriyel atıklar
İnek gübresi
Mısır atıkları
Arıtma  Çamuru
Kümes hayvanları atıkları
Saman, Çim ve ot atıkları
Kesimhane atıkları
 
 Tüm tahıl atıkları
 Orman endüstrisi atıkları
  
Evsel katı atıklar
 
Sera Atıkları
Biyogaz tesisi kurulumu kapsamında verdiğimiz hizmetler;
Ana DeğerlendirmeYerel şartların analizi
Mümkün olan hammaddelerin miktar ve çeşitlerinin belirlenmesi
İlave katkı maddelerinin belirlenmesi
Uygulanabilecek teknolojinin belirlenmesi
Gaz ve elektrik  olarak üretim tahmininin yapılması
Karbon market gelirinin tespiti
Finansman Analizi
Yatırım maliyetinin tespiti
Yatırım geri dönüş ve karlılık analizi
Ön Tasarım
Elektrik üretiminde mümkün olan ana şebekeye bağlantının tespiti
Tesisin taslak dizaynı

Tesisin kaplayacağı alanın tespiti
Hammadde ve gaz tanklarının kapasitelerinin belirlenmesi
Kullanılacak ekipmanların tespiti
Tesis fiyatının belirlenmesi

Tasarım ve Tesis Kurulumu
Tesis  projelerinin hazırlanması
Tesisin inşaat ve mekanik montajı
Enerji satım lisansının alınmasında danışmanlık
Tesisin işletmeye alınması
Tesisin izlenmesi ve optimizasyonu
Egzos ve gürültü emisyon ölçümleri
Tesis operatörlerinin eğitimi

Çöp Gazı (LFG)

LFG (Landfill Gas)
LFG; (Landfill Gas) yani katı atık depo alanlarından elde edilen gazdır. Organik materyallerin çürümesi sonucu oluşan gazı toplayarak, bundan enerji elde edilmesidir.  Elde edilen gazın %50 den fazlası metan içeren gazdır. Metan gazının çevre için çok zararlı bir gaz cinsi olması önemini daha da artırmaktadır. Atmosferdeki CO2 dengesini bozan sera gazlarınından en önemlisi CH4 yani metandır. Metanın diğer gazlarla karşılaştırıldığında atmosfere verdiği zarar eşdeğer gazlara göre 21 kat fazla olduğu hesaplanmıştır. Katı atık depolama alanları dünyada oluşan metan emisyonlarının %25'inden fazlasından tek başına sorumludur. Çöp deponi sahları  doldurulup kapatıldıktan  sonra  bile  20 ile 30 yıl boyunca gaz üretirler.
Çöp gazından enerji elde edilmesi aşağıdaki safhalardan meydana gelmektedir.
 • Çöp gazının toplanması
     Gaz toplama bacaları, kuyuları  ve boru hatları ile gazın toplanması
 • Toplanan çöp gazının iyileştirilmesi
Bu aşamada su ve toz tanecikleri gazdan uzaklaştırılır ve kuru, temiz gaz elde edilir
 • Çöp gazının motor-jeneratör gruplarında yakılarak elektrik elde edilmesi
Yerinde direkt enerji kaynağı olarak kullanılmayan  %50den fazlası metan olan bu  gaz  motor- jeneratörleri vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürülür.
 • Elde edilen elektriğin nakil hatlarına taşınması
Yükseltici taransformatör ve nakil hattı ile elde edilen elektriğin şebekeye bağlanır.
 • Atık ısıdan yararlanılması
 Proses aşamaşında ortaya çıkan  ısı  Kojenerasyon ile  konut ve işletmelerde ısıtma ve soğutma amacı ile kullanılır.
Çöp sahalarına uygulanacak Biyogaz projeleri ile  çevreye metan salınımı önlendiği gibi, bu gazdan elde edilecek elektrik enerjisi ile diğer fosil kaynaklı enerjilerin kullanımı azaltılır
Böylece milli servete hem çöpten elde edilen elektrik; hem de, önlenen bu salınım ve bu miktara elektrik üretimi sırasında oluşacak emisyonlar da engellendiği için iki yönlü KARBON KREDİSİ  kazandırılır.
Çöp deponi sahalarında enerji elde edilmesi konusunda deneyimli kadromuz ile aşağıdaki konularda hizmet veriyoruz ;
 • Çöp sahasının analizi
 • Fizibilite raporunun hazırlanması
 • Projelerin hazırlanması
 • Finansman bulunması
 • Enerji Lisansının alınması
 • Yapım ve işletim 

İçme ve Kullanma Suyu Arıtımı

Su Arıtımı
Enbiocon, proses, içme ve kullanma suyunda günümüzün yüksek standarlarını sağlayan sistemler kurmaktadır.
Klasik yöntemlerin yetersiz kaldığı tesis dizaynlarında suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri filtre eden, ters osmoz olarak bilinen sistemlerimiz, hollow fiber tip membranlardan oluşan filtrasyon modulleri kullanılarak tasarlanmıştır. 
0,02 mikron seviyesine kadar suyu filtreleyen membranlar ile aşağıdaki maddelerin giderimi ile steril su üretimini başarı ile sağlıyoruz..
 • Askıda katı maddeler/bulanıklık
 • Virüs
 • Bakteri
 • Tuz
 • Kistler
 • Demir ve Magnezyum
 • Arsenik
 • Organikler

Sistemdeki membranlar yüksek miktarda debilerde  sorunsuz geçirgenliğe sahip olup,  başlıca avantajları ;
 • Uzun ömürlü hollow fiber membranlar
 • Kolay işletim
 • Özel hava temizleme ve yıkama tekniği
 • Yüksek verim, düşük atık
 • Klor ve benzeri  kimyasallara mükemmel uyum
 • Düşük işletme maliyeti
 • Kompakt sistem ve kolay kurulum
 • U.S.A ve AB standartlarını sağlayan arıtma verimi
 • ISO 9001 sertifikalı üretim ve montaj

Atıksu Arıtımı

Atıksu Arıtımı
Enbocon  belediyeler,kooperatifler, otel ve tatil köyleri, yazlık siteler, toplu konutlar, fabrikalardan kaynaklanan kentsel ve evsel nitelikli atıksuların arıtılmasında %100 proses garantisi vererek anahtar teslimi tesisler kurmaktadır. Bu kapsamda;
 • Atıksu Arıtma Tesisinin Dizaynı
 • Atıksu Arıtma TesisininProjelendirilmesi
 • İnşaatı
 • Ekipman İmali
 • Montajı
 • Otomasyonu
 • İşletmeye alınması
 • Tesis sorumlu  personelinin eğitilmesi
 • Bir yıl süresince İşletme Bakım Hizmetleri
 • Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili yasal izinlerin alınması

hizmetleri tarafımızdan verilmektedir.

Geri Kazanım

Geri Kazanım
Atık suyu tarımsal sulama, endüstriyel işlemler, yer altı suyu zenginleştirmesi ve büyük arıtmalardan sonra içme suyu gibi çeşitli yararlı uygulamalarda tekrar kullanılma gibi amacları vardır.
Kullanılmış su suyun doğal su döngüsüne dönmeden önce birden fazla kullanılması anlamına gelir. Bu su kentsel atıksu veya endüstriyel işlemler sonucu elde edilmiş olabilir, örneğin gıda ve bira, genel endüsriyel kullanım, metal arıtma & otomotiv, ambalaj atıksu arıtması ve fotovoltaik.
Geri dönüştürülmüş su içmeye suyuna göre azot gibi nutrientleri daha yüksek seviyede içerebilir. Tarımsal ve doğal sulama uygulama alanları ile ek nutrient ve daha az sentetik gübre kullanımı sağlanmış olur.
Enbiocon olarak bizler gerekli vasıflarla ve tecrübeyle su yönetimi planlamalarında uygulama ve analizlere yardım ederek kullanılmış suyun iş dünyanızda gerçeklik kazanmasını, su kullanımı azatlamayı, üretiminizi ve finansal olarak gelişiminizi arttırmayı ve de risklerinizi azaltmayı sağlıyoruz.
Geri dönüştürülmüş atık suyun tekrar kullanımı taze suyun kullanım ihtiyacını azaltır bu sayede temiz çevresel yarar ve kar elde etmiş olursunuz. Suyun endüstriyel olarak geri kullanımı kesin olarak sizlere başka gelir kaynakları sağlar ve karınızı arttır.
Geri kazanımda membran prosesler yüksek kalitede arıtma ve daha az oranla enerji tüketimini sağlar. Enbiocon su geri kullanımı için en uygun membrane çözümlerini ve farklı endüstriyel proses ihtiyaçları için farklı çözümler sunar. Membran sistemlerimiz ultrafiltrasyondan ters ozmosa kadar bütün membran filtrasyonlari içerir.

Ana Sayfa

 • Katı Atık Geri Kazanımı, Bertarafı ...
 • Biogaz, Land Fill Gas (LFG) Projeleri, Karbon Kredileri...
 • İçme ve Kullanma Suyu Arıtımı ...
 • Atıksu Arıtımı ...
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Çıkış Sularının Geri Kazanımını
 • Arıtma Çamurları, Susuzlaştırma, Kurutma, Stabilizasyon, Yakma Tesisleri...


Hakkımızda

ENBIOCON dünyada önemli referanslara sahip, saygın teknoloji firmaları ile kurduğu sürekli işbirlikleri, sektördeki önemli bilgi birikimi ve tecrübesi ile arıtma çamurları başta olmak üzere Katı Atık Geri Kazanımı, Bertarafı, Biogaz, Land Fill Gas (LFG), İçme ve Kullanma Suyu Arıtımı, Atıksu Arıtımı ve Karbon Kredileri alanlarında çözüm ortağınızdır.
ENBIOCON atıkların en uygun metotlar ile arıtımı, dönüşümü ve geri kazanımı üzerine çalışır. Bu nedenle tek bir teknoloji ile değil; yöreye, sosyo-ekonomik yapıya, coğrafya ve iklim özelliklerine, atıkların sahip olduğu spesifik karaktere bağlı alternatif bir çok teknoloji ile çözümler sunar.


Değerlerimiz

Gelişim ve değişime açık olmak; değişen  koşullarda işine etkin biçimde, verim kaybı olmadan devam edebilecek esneklikte olmak, değişimler karşısındaki olumlu tavrı ve etkinliği sürdürmek,

Sektördeki gelişmeleri takip etmek, bu şekilde süreçleri ve hizmeti iyileştirmek için yeni yöntemler veya çözümler önermek, uygulanılmasını sağlamak,

En azla en fazlayı elde etmek için hedefleri  iyi kavramak , sonuca ulaşmak için kaynaklarımızı en doğru, en verimli şekilde kullanmak,

Sürekli innovasyon” için çalışmak, 

İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel bilgilerin gizliliğine saygı göstermek,

Çalışanlarımıza, iş arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize saygı göstermek,

Çevrenin korunmasında, geri kazanılabilir atıklar için geri kazanım projeleri üretmek, ancak geri kazanılamayan atıklar için bertaraf yöntemini uygulamak.


Değerlerimiz


İletişim

Adres: 1439 Sokak No:11/B Alsancak / İZMİR
Telefon: +90 232 463 10 76
İnternet adresi : http://www.enbiocon.com/